Câu hỏi ôn tập lớp nghiệp vụ sư phạm TCCN khóa 10.2018

Học viên ôn tập trong hệ thống câu hỏi để chuẩn bị cho kỳ thi kết thúc lớp nghiệp vụ sư phạm khóa 10.2018Quản lý lớp: Ms.Dung – 0982112489 – 0938550052

MÔN: SỬ DỤNG PTKT&CN DẠY HỌC

 1. Trình bày các nguyên tắc đảm bảo sử dụng hiệu quả phương tiện kỹ thuật và công nghệ trong dạy học
 2. Tính chất của phương tiện dạy học, vị trí, vai trò của phương tiện dạy học trong quá trình giảng dạy
 3. Các yêu cầu khi lựa chọn, sử dụng phương tiện dạy học, quy trình lựa chọn và sử dụng PTDH trong quá trình giảng dạy

MÔN: PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ NĂNG DẠY HỌC

 1. Thế nào là phương pháp sư phạm tích cực, lợi ích phương pháp sư phạm tích cực đem lại.
 2. Phân biệt phương pháp dạy học truyền thống (hướng vào người thầy) và phương pháp sư phạm tích cực (hướng vào người trò)
 3. Theo Anh/Chị thế nào là một giờ giảng hiệu quả, và để có một giờ giảng hiệu quả người giáo viên cần làm những công việc gì?
 4. Trình bày một số kỹ thuật dạy học tích cực: kỹ thuật khăn trải bàn, kỹ thuật mảnh ghép, kỹ thuật bể cá, kỹ thuật động não, phương pháp đóng vai

MÔN: GIÁO DỤC HỌC NGHỀ NGHIỆP

 1. Nguyên lý giáo dục Việt Nam. Lấy ví dụ liên hệ thực tiễn.
 2. Theo anh/chị, quá trình dạy học nói chung và quá trình dạy học ở cơ sở giáo dục nghề nghiệp nói riêng có sự khác biệt không? Lấy ví dụ minh họa.
 3. Dựa trên cơ sở phân tích các nguyên tắc giáo dục, hãy rút ra 04 (bốn) kết luận sư phạm mà anh/chị quan tâm vận dụng trong quá trình dạy học sau khi hoàn thành khóa học.

MÔN: NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG

 1. Vẽ sơ đồ và giải thích chu trình nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng?
 2. Có quan điểm cho rằng: “Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng chính là hoạt động sáng kiến kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục”. Anh/chị có quan điểm như thế nào về nhận định này
 3. Anh/chị hãy xây dựng khung nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cho một vấn đề còn hạn chế, bất cập nào đó trong dạy học mà anh/chị quan tâm. (lưu ý: áp dụng quy trình đã học; nộidung tối thiểu cần trình bày được: hiện trạng, giải pháp thay thế, vấn đề nghiên cứu, thiết kế, đo lường)

MÔN: ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC

 1. Các ứng dụng của CNTT trong quá trình dạy – học, ưu điểm của việc ứng dụng CNTT trong việc dạy học
 2. Các khó khăn của việc ứng dụng CNTT trong quá trình dạy học, hướng khắc phục các khó khăn trên
 3. Vì sao phải đánh giá thông tin trên internet, các tiêu chí sử dụng khi đánh giá thông tin trên internet
 4. Yêu cầu chung và quy trình khi thiết kế bài trình chiếu bằng powerpoint?

MÔN: NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG

 1. Vẽ sơ đồ và giải thích chu trình nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng?
 2. Có quan điểm cho rằng: “Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng chính là hoạt động sáng kiến kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục”. Anh/chị có quan điểm như thế nào về nhận định này
 3. Anh/chị hãy xây dựng khung nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cho một vấn đề còn hạn chế, bất cập nào đó trong dạy học mà anh/chị quan tâm. (lưu ý: áp dụng quy trình đã học; nộidung tối thiểu cần trình bày được: hiện trạng, giải pháp thay thế, vấn đề nghiên cứu, thiết kế, đo lường)