0938550052

Nội dung đào tạo Đào tạo an toàn xây dựng

Đào tạo an toàn xây dựng

tu-van-giam-sat

Khóa nghiệp vụ tư vấn giám sát xây dựng

 Để đảm bảo chất lượng tốt cho một công trình xây dựng, ngoài việc lựa chọn được một đơn vị thiết kế kiến trúc giỏi, một...
an-toan-lao-dong

Đào tạo an toàn vệ sinh lao động

HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH 44/2016/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ Hiện nay, tình hình mất an toàn lao động diễn...