0938550052

Nội dung đào tạo Đào tạo văn thư - thư ký - du lịch

Đào tạo văn thư - thư ký - du lịch

thu-ky-van-phong

Khóa học thư ký văn phòng

Vai trò của thư ký trong bộ máy vận hành của cơ quan, tổ chức? Thư ký là một nghề: " là một trọng những...

Nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch

Nghề Hướng dẫn viên du lịch là một trong những ngành "hot" nhất hiện nay? Khi thế hệ trẻ ngày càng coi du lịch là “một phần tất yếu...
thu-ky-van-phong

Khóa nghiệp vụ thư ký văn phòng

Vai trò của thư ký trong bộ máy vận hành của cơ quan, tổ chức? Bất cứ một cứ quan đơn vị nào cũng cần...
nghiep-vu-thu-vien

Nghiệp vụ thông tin thư viện

Chứng chỉ được dùng để làm trong thư viện các cơ quan, trường học. Và được sử dụng để thi tuyển công chức theo...

Bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư lưu trữ – quản trị văn phòng

VĂN THƯ LƯU TRỮ CÓ VAI TRÒ QUAN TRỌNG TRONG NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Văn thư lưu trữ là một bộ phận bôi trơn không...