Hướng dẫn đổi thẻ hướng dẫn du lịch lữ hành

HƯỚNG DẪN ĐỔI THẺ DU LỊCH LỮ HÀNH
Điều kiện cấp, đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, nội địa

A. Hồ sơ cấp, đổi thẻ Hướng dẫn viên quốc tế

 1. Đơn đề nghị cấp thẻ: Mẫu số 12 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017.
 2. Hai ảnh 3x4cm (ảnh chụp không quá 03 tháng- theo điều 74 khoản 1 điểm đ luật Du lịch; ảnh phông nền trắng, áo sơ mi có cổ, không đeo kính râm; Ảnh ghi rõ họ & tên, ngày sinh, không dán vào hồ sơ).
 3. Sơ yếu lí lịch (xác nhận của địa phương cư trú hoặc đơn vị đang công tác.
 4.  Phiếu khám sức khoẻ (trong vòng 03 tháng theo điều 74 khoản 1 điểm d luật Du lịch)
 5.  Bản sao y hợp lệ các bằng cấp về nghiệp vụ HDV du lịch và ngoại ngữ, sao y Hợp đồng lao động (nếu có).
 • Về trình độ văn hóa: tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
 • Về nghiệp vụ Du lịch:
  – Chứng nhận tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch.                       -Trường hợp tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.
 • Về ngoại ngữ (một trong những bằng cấp sau):
  – Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ trở lên.
  – Chứng chỉ B2 theo khung 6 bậc của Bộ Giáo Dục tham chiếu khung Châu Âu.
  – Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL 500 điểm hoặc IELTS 5.5 điểm hoặc TOEIC 650 điểm trở lên, hoặc chứng chỉ tương đương đối với các ngoại ngữ khác.
  – Giấy chứng nhận đạt trình độ ngoại ngữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.
  – Bản sao và dịch thuật các bằng cấp bằng tiếng nước ngoài (có công chứng hợp lệ) đối với trường hợp tốt nghiệp ĐH trở lên ở nước ngoài.

B. Hồ sơ cấp, đổi thẻ Hướng dẫn viên nội địa

 1. Đơn đề nghị cấp thẻ: Mẫu số 12 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017.
 2. Hai ảnh 4x6cm (ảnh chụp không quá 3 tháng- theo điều 74 khoản 1 điểm đ luật Du lịch; ảnh phông nền trắng, áo sơ mi có cổ, không đeo kính râm; Ảnh ghi rõ họ & tên, ngày sinh, không dán vào hồ sơ).
 3.  Sơ yếu lí lịch (xác nhận của địa phương cư trú hoặc đơn vị đang công tác.
 4.  Phiếu khám sức khoẻ (trong vòng 03 tháng theo điều 74 khoản 1 điểm d luật Du lịch)
 5.  Bản sao y hợp lệ các bằng cấp.
  – Về trình độ văn hóa: tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp trở lên.
  – Về nghiệp vụ Du lịch: có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên nội địa.

 

 

Hướng dẫn đổi thẻ hướng dẫn du lịch lữ hành update vào lúc: Tháng Mười Một 15th, 2018 bởi VTE