cau-hoi-thi-nghiep-vu-su-pham

Giới hạn ôn thi nghiệp vụ sư phạm khóa 23

Câu hỏi ôn tập thi lớp Nghiệp vụ sư phạm TCCN khóa 23,24. Học viên ôn tập và đi thi đúng thời gian. Chương...

Thông tư 33 ban hành nghiệp vụ sư phạm giáo dục trẻ hòa nhập...

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; căn cứ Luật sửa đổi, bổ...

Thông tư 12 ban hành nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/2013/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 12 tháng...

Thông tư số 10 hành nghiệp vụ sư phạm giáo viên TCCN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2013/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 28...
lich-thi-nghiep-vu-su-pham-k21

Lịch thi khóa NVSP giảng viên khóa 7

TRUNG TÂM NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM LỊCH THI HẾT HỌC PHẦN CÁC MÔN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM  Địa điểm thi: CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC...
lich-thi-nghiep-vu-su-pham-k21

Lịch thi khóa NVSP TCCN khóa 21

LỊCH THI HẾT HỌC PHẦN CÁC MÔN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM  Địa điểm thi: CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC CÔNG NGHỆ VIỆT  Lưu ý:  Học viên...
cau-hoi-thi-nghiep-vu-su-pham

Câu hỏi ông tập lớp nghiệp vụ sư phạm giảng viên K7

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI - LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC  Học viên nhận đề cương ôn tập và tham dự kỳ...
cau-hoi-thi-nghiep-vu-su-pham

Câu hỏi ôn tập khóa nghiệp vụ sư phạm TCCN K21

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI KẾT THÚC: NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TCCN - KHÓA K21 PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ NĂNG DẠY HỌC  Câu 1: Thế nào là...

Tin tức