Dự thảo bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy tiểu học của Bộ Giáo Dục

 (Chinhphu.vn) – Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Thông tư ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp trình độ đại học ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học.

Tin vui cho người tốt nghiệp đại học muốn dạy sư phạm tiểu học!!!

Theo dự thảo, khối lượng chương trình gồm 35 tín chỉ, trong đó: phần bắt buộc có 31 tín chỉ; phần tự chọn có 4 tín chỉ.
Đối tượng áp dụng:
+ Là những người tốt nghiệp trình độ đại học ngành phù hợp với các môn học Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Ngoại ngữ, có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học.
+ Những người đã được tuyển dụng làm giáo viên nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm phù hợp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).

Nội dung phần bắt buộc gồm có: Khối kiến thức chung; khối kiến thức chuyên ngành và thực tập sư phạm. Khối kiến thức chung gồm: Sinh lý học trẻ em; tâm lý học giáo dục; giáo dục học; giao tiếp sư phạm…giao-duc-tieu-hoc1-kelz

Khối kiến thức chuyên ngành có các nội dung: Dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh; phương pháp dạy học môn học; đánh giá học sinh…

Hình thức tổ chức bồi dưỡng gồm: Bồi dưỡng trực tiếp; bồi dưỡng trực tiếp kết hợp với bồi dưỡng trực tuyến.

Điều kiện kiểm tra hết học phần: Thực hiện trên 80% số tiết trên lớp và hoàn thành các nhiệm vụ học tập. Kết quả học tập học phần của người học được đánh giá thông qua kiểm tra viết, vấn đáp hoặc thực hành, đánh giá theo điểm số và theo thang điểm 10. Sau mỗi học phần, người học phải thực hiện một bài kiểm tra.

Đánh giá kết quả học phần: Đạt hoặc không Đạt. Đánh giá Đạt khi điểm kiểm tra (theo thang điểm 10) từ 5 điểm trở lên.

Người học được cấp chứng chỉ bồi dưỡng khi tham gia học tập đầy đủ các học phần quy định trong chương trình bồi dưỡng, có tất cả các bài kiểm tra học phần đạt điểm từ 5 điểm trở lên. Bảng điểm đính kèm chứng chỉ cần ghi rõ, đầy đủ tên các môn học, điểm số mà người học đã hoàn thành.

Cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo thực hiện việc cấp chứng chỉ bồi dưỡng cho người học khi hoàn thành khóa học theo quy định. Mẫu chứng chỉ bồi dưỡng thực hiện theo mẫu chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định. Việc in, cấp và quản lý chứng chỉ bồi dưỡng theo các quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ GDĐT.
Trích nguồn: baochinhphu.vn