Hỗ trợ xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng

Chứng chỉ năng lực doanh nghiệp xây dựng được cấp theo nghị định 100/2018/NĐ-CP và thông tư 08/2018/TT-BXD của Bộ Xây Dựng. Là bản đánh giá vắn tắt đối với công ty, tổ chức hoạt động kinh doanh xây dựng đồng thười là điều kiện, quyền hạn năng lực tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

Các Công Ty Doanh Nghiệp hoạt động xây dựng trên địa bàn Hồ Chí Minh, Hà Nội có nhu cầu cấp Chứng chỉ Đánh giá năng lực. Vui lòng liên hệ hotline: 0938.550.052. Thủ tục nhanh chóng, chi phí thấp.

ĐIỀU KIỆN ĐỂ CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG
– Có giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
– Những cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt phải có hợp đồng lao động với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng;
– Đối với các dự án có tính đặc thù: Nhà máy điện hạt nhân, nhà máy sản xuất hóa chất đôc hại, sản xuất vật liệu nổ, những cá nhân đảm chận chức danh chủ chốt phải có chứng chỉ hành nghề tương ứng với công việc thực hiện, phải được bồi dưỡng nghiệp vụ vể lĩnh vực đặc thù của dự án.

CÁC LĨNH VỰC XIN CẤP ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC XÂY DỰNG.
a) Khảo sát xây dựng, bao gồm: Khảo sát địa hình; khảo sát địa chất công trình.
b) Lập quy hoạch xây dựng.
c) Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình, bao gồm: Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệp; thiết kế cơ – điện công trình; thiết kế cấp – thoát nước công trình; thiết kế xây dựng công trình giao thông; thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.
d) Quản lý dự án đầu tư xây dựng.
đ) Thi công xây dựng công trình.
e) Giám sát thi công xây dựng công trình.
g) Kiểm định xây dựng.
h) Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

ĐIỀU KIỆN CÁC HẠNG NĂNG LỰC:
a) Hạng I:
– Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm khảo sát có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng I phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực;
– Cá nhân tham gia thực hiện khảo sát có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại hình khảo sát xây dựng đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;
– Đã thực hiện khảo sát xây dựng ít nhất 01 dự án từ nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm B trở lên hoặc 01 công trình từ cấp I hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên cùng loại hình khảo sát.

b) Hạng II:
– Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm khảo sát có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng từ hạng II trở lên phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực;
– Cá nhân tham gia thực hiện khảo sát có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại hình khảo sát xây dựng đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;
– Đã thực hiện khảo sát xây dựng ít nhất 01 dự án từ nhóm B hoặc 02 dự án từ nhóm C hoặc 03 dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật trở lên hoặc 01 công trình từ cấp II hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên cùng loại hình khảo sát.

c) Hạng III:
– Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm khảo sát có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng từ hạng III trở lên phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực;
– Cá nhân tham gia thực hiện khảo sát có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại hình khảo sát xây dựng đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ VÀ BÁO GIÁ. VUI LÒNG GỌI HOTLINE: 0982112489

Hỗ trợ xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng update vào lúc: Tháng Hai 12th, 2020 bởi VTE