Lịch thi khóa NVSP TCCN khóa 21

LỊCH THI HẾT HỌC PHẦN CÁC MÔN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM 
Địa điểm thi: CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC CÔNG NGHỆ VIỆT 
Lưu ý: 
Học viên lựa chọn một ngày thi: Thứ Bảy 29/4 hoặc Thứ Bảy 06/5 (Báo lại với Trung Tâm)
Lịch hoc Chủ Nhật 07/5: Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ( Sau buổi học sẽ tổ chức thi kết thúc môn)
STT Thời gian Thời lượng Học phần
Sáng_ Thứ Bảy ( Ngày 29/4/2017 hoặc 06/5/2017)
1 8h – 11h 45 phút Giáo dục học nghề nghiệp
 2 60 phút Tổ chức quản lý quá trình dạy học
3 60 phút Phương pháp kỹ năng dạy học
Chiều_ Thứ Bảy ( Ngày 29/4/2017 hoặc 06/5/2017)
1 13h – 16h 60 phút Tâm lý + giao tiếp
2 60 phút Sử dụng phương tiện và công nghệ trong dạy học
3 60 phút Ứng dụng CNTT trong dạy học
Chú ý: Học viên có mặt tại điểm thi trước giờ thi 15 phút; Khi đi thi mang theo chứng minh thư
Rate this post

Comments

comments