Câu hỏi ông tập lớp nghiệp vụ sư phạm giảng viên K7

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI – LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC 

Học viên nhận đề cương ôn tập và tham dự kỳ thi đúng thời gian, địa điểm đã thông báo.

Môn: Tâm lý học (đại cương + dạy học đại học) + Giao tiếp

 1. Theo anh/ chị, giáo viên cần phải rèn luyện như thế nào để có năng lực hiểu người

học trong quá trình dạy học?

 1. Trình bày các nguyên tắc giao tiếp sư phạm trong quá trình dạy học? Cho ví dụ

minh họa từng nguyên tắc.

 1. Hãy phân tích tầm quan trọng của động cơ trong hoạt động học tập. Trong vai trò là giáo viên, anh dùng các cách thức nào để hình thành động cơ cho người học?

 Môn: Kỹ năng dạy học đại học

 1. Phương pháp dạy học tích cực, lợi ích của phương pháp dạy học tích cực đem lại?
 2. Yêu cầu đối với giảng viên đại học là gì? Trình bày một số nguyên tắc trong giảng dạy đại học?
 3. Phân biệt dạy học truyền thống và dạy học tích cực.

Môn: Sử dụng phương tiện và công nghệ

 1. Để sử dụng hiệu quả các phương tiện kỹ thuật trong quá trình dạy học, người giảng viên cần tuân theo nguyên tắc nào? Trình bày nguyên tắc đó ?
 2. Vị trí, vai trò của phương tiện kỹ thuật và công nghệ trong đổi mới phương pháp dạy – học?
 3. Trong các thành tố của quá trình dạy học (Mục đích dạy học; phương pháp dạy học; tổ chức dạy học; kiểm tra – đánh giá kết quả dạy học; phương tiện dạy học; nội dung dạy học), theo anh/chị thành tố nào là quan trọng nhất, vì sao?

Môn: Giáo dục học TG và Việt Nam

 1. Các quan điểm về phát triển giáo dục đại học trên thế giới hiện nay là gì?
 2. Nếu giả sử anh (chị) là Bộ trưởng giáo dục và đào tạo, Anh/Chị có những quyết sách gì để nâng cao chất lượng đào tạo đại học Việt Nam hiện nay?
 3. Theo Anh/Chị giáo dục đại học Việt Nam hiện nay đang gặp phải những vấn đề gì? Đề xuất hướng giải quyết những vấn đề đó?

Môn: Đánh giá trong giáo dục đại học

 1. Hiểu thế nào là đánh giá trong giáo dục đại học? Nêu các tiêu chuẩn đánh giá trường đại học?
 2. Vì sao phải đánh giá kết quả học tập của sinh viên? Kể tên các phương pháp đánh giá kết quả học tập mà anh chị biết?

Môn: Giáo dục học đại cương

 1. Vì sao nói “Giáo dục là một hiện tượng xã hội đặc biệt”?
 2. Kể tên các yếu tố ảnh hưởng đến nhân cách? cách? Bằng kiến thức của mình, anh/ chị hãy lý giải tại sao có những cặp song sinh có cùng hoàn cảnh sống, môi trường giáo dục nhưng lại có nhân cách khác nhau?
 3. Kể tên các nguyên lý giáo dục?

Môn: Lý luận dạy học đại học

 1. Phân tích các nguyên tắc dạy học và nêu ví dụ ứng dụng trong hoạt động thực tiễn dạy học?
 1. Anh (chị) nhận định như thế nào về cách thức đánh giá giảng viên thông qua dự giờ và phiếu khảo sát của sinh viê tại các trường cao đẳng và đại học?
 2. Cần áp dụng những biện pháp nào để nâng cao chất lượng dạy học đại học hiện nay ở Việt Nam?. Nêu dẫn chứng minh họa.

 

Câu hỏi ông tập lớp nghiệp vụ sư phạm giảng viên K7
5 (100%) 1 vote
Câu hỏi ông tập lớp nghiệp vụ sư phạm giảng viên K7 update vào lúc: Tháng Tám 4th, 2017 bởi VTE

Comments

comments