Các tiêu chuẩn cơ bản trở thành giảng viên ĐH,CĐ

“Điều lệ Trường Đại Học ban hành kèm theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TT ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ” đã quy đĩnh rõ về tiêu chuẩn để trở thành giảng viên đại học, cao đẳng.
Gồm 5 yêu cầu sau:

1. Có phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt.

2. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Có bằng thạc sĩ trở lên đối với giảng viên giảng dạy các môn lý thuyết của chương trình đào tạo đại học; có bằng tiến sĩ đối với giảng viên giảng dạy và hướng dẫn chuyên đề, luận văn, luận án trong các chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ.

3. Có trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu công việc.

4. Đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp.

5. Lý lịch bản thân rõ ràng.

Trên đây là các tiêu chuẩn cơ bản, ngoài ra muốn trở thành giảng viên cần đáp ứng các điều kiện của đơn vị tuyển dụng.orchids-1209612_960_720

Các tiêu chuẩn cơ bản trở thành giảng viên ĐH,CĐ update vào lúc: Tháng Chín 11th, 2019 bởi VTE