Mẫu chứng chỉ thông tin thư viện

Mẫu chứng chỉ thông tin thư viện của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia Hồ Chí Minh, khóa học 1,5 tháng. Chứng chỉ dùng để thi công chức, làm công tác trong thư viện trường học. Xem chi tiết: tại đây 

Scan3

Mẫu chứng chỉ thông tin thư viện update vào lúc: Tháng Mười 24th, 2018 bởi VTE