Lịch học 2023 Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh giảng viên đại học

LỊCH BỒI DƯỠNG LÝ THUYẾT THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC

Đơn vị liên kết: Công ty Cổ phần Giáo dục và Công nghệ Việt
Quản lý lớp: Cô Dung – ĐT: 09838550052
Hình thức học: Trực tuyến
Hình thức đăng ký: trực tiếp hoặc online

Nội dungThời gianGiảng viên BDGhi chú
1Đường lối, chiến lược, chính sách phát triển giáo dục và GDĐH Việt Nam trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạoTối 18,19/10/2023Phạm Văn Giềng
2Phát triển đội ngũ giảng viên và phát triển một số kỹ năng cơ bản trong hoạt động nghề nghiệp của giảng viên đại họcTối 21,22/10/2023Nguyễn Văn Đính
3Quản lý nhà nước về viên chức và viên chức giảng dạy đại họcTối 25,26/10/2023Nguyễn Văn DũngKiểm tra 1
4Quản lý nhà nước về GDĐH và quản trị cơ sở GDĐH
5Đào tạo đại học và phát triển chương trình đào tạo đại họcTối 27,28/10/2023Đào Thị Việt Anh
6Hình thức tổ chức, phương pháp dạy học và đánh giá kết quả dạy học trong cơ sở GDĐHTối 01,02,04,05

/11/2023

Đỗ Thị Thuý Mùi
8Kiểm định chất lượng GDĐHTối 08,09/11/2023Phạm Đức Hiếu
7Chuyển đổi số trong GDĐH và phát triển mô hình giáo dục đại học mởTối 11,12/11/2023Lưu Thị Bích Hương
9Giảng viên đại học với nhiệm vụ NCKH, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trong giáo dục đào tạoTối 21,22/11/2023Ngô Thị Trang
10Tư vấn, hỗ trợ người học trong hoạt động học tập và phát triển nghề nghiệpTối 25,27/11/2023Đỗ Thị Tố NhưKiểm tra 2
11Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ sở GDĐHTối 23,24/11/2023Trần Thị Hạnh Phương
Tìm hiểu thực tế
Viết thu hoạch
Bế giảng, cấp CC
Lịch học 2023 Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh giảng viên đại học update vào lúc: Tháng Mười 30th, 2023 bởi VTE