Huấn luyện an toàn nhóm 2

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 2
(Theo  Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ)

ĐỐI TƯỢNG:
Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:
a) Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở;
b) Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN

  • ) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

    b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; xây dựng, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hằng năm; phân tích, đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp; xây dựng hệ thống quản lý về an toàn, vệ sinh lao động; nghiệp vụ công tác tự kiểm tra; công tác Điều tra tai nạn lao động; những yêu cầu của công tác kiểm định, huấn luyện và quan trắc môi trường lao động; quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động; sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thống kê, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động;

    c) Nội dung huấn luyện chuyên ngành: Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

THỜI GIAN HUẤN LUYỆN
Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 48 giờ, bao gồm cả thời gian huấn luyện lý thuyết, thực hành và kiểm tra.

CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN
Nhóm 1: Sau khi được huấn luyện, học viên được cấp chứng nhận an toàn lao động, có giá trị 2 năm

HỌC PHÍ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, HỒ SƠ NHẬP HỌC
Học phí:
– Đối với học viên lẻ: 800.000đ/ học viên
– Đối với đơn vị: Liên hệ để có bảng báo giá tùy theo đối tượng và số lượng từng nhóm.

Thời gian học:
(đào tạo theo yêu cầu cho doanh nghiệp). Hoặc học tại trung tâm
+ Khóa tối: 2-4-6 hoặc 3-5-7
+ Khóa chủ nhật

Địa điểm học:
VP chính: Số 122/12E Tạ Uyên – phường 4 – quận 11 – HCM.
Cơ sở 2: 10B Lưu Chí Hiếu – Tây Thạnh – Tân Phú – HCM.
Cơ sở 3: Số 80 đường GS1, Đông Hòa, Tx. Dĩ An, Bình Dương
Cơ sở 4: 105 Lê Sát, Hải Châu, Đà Nẵng

Hồ sơ:
+ 02 Ảnh 3×4.
+ 01 CMND photo.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu học an toàn lao động vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC & CÔNG NGHỆ VIỆT
Hotline: 0982 11 24 89 – 0938 55 00 52 ( Ms. Dung)
Xin cảm ơn!

Huấn luyện an toàn nhóm 2 update vào lúc: Tháng Ba 16th, 2020 bởi VTE