Giới hạn ôn thi nghiệp vụ sư phạm khóa 23

Câu hỏi ôn tập thi lớp Nghiệp vụ sư phạm TCCN. Học viên ôn tập và đi thi đúng thời gian. Chương trình gồm 8 chuyên đề thi kết thúc:

PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ NĂNG DẠY HỌC
Câu 1: Trình bày kỹ thuật dạy học “khăn phủ bàn” và kỹ thuật “mảnh ghép”
Câu 2: Thế nào là phương pháp sư phạm tích cực, lợi ích phương pháp sư phạm tích cực đem lại cho người dạy và người học?
Câu 3: Trình bày 5 nguyên tắc trong quá trình giảng dạy để việc dạy đạt hiệu quả
Câu 4: Trình bày kỹ thuật “Công não” trong dạy học.

MÔN SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ TRONG DẠY HỌC
Câu 1: Các tính chất của phương tiện dạy học? Trình bày các nguyên tắc đảm bảo sử dụng hiệu quả phương tiện và công nghệ dạy học?
Câu 2: Khi lựa chọn, sử dụng phương tiện dạy học, người giáo viên cần dựa trên những yêu cầu nào?
Câu 3: Khi trình bày bài giảng điện tử bằng powerpoint người giáo viên có thể sử dụng các cấu trúc bài giảng nào? Cấu trúc bài giảng nào đem lại hiệu quả cao hơn, vì sao?
Câu 4: Quy trình thiết kế bài giảng điện tử bằng powerpoint, một số lưu ý khi thiết kế bài giảng điện tử

GIÁO DỤC HỌC NGHỀ NGHIỆP
Câu 1 Anh (chị) hãy phân tích những yêu cầu về năng lực dạy học của giáo viên. Cho ví dụ minh họa.
Câu 2: Anh/ Chị hãy giải thích tại sao giáo dục là một hiện tượng xã hội đặc biệt?
Câu 3: Kể tên các yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển nhân cách? Bằng kiến thức của mình, anh/ chị hãy lý giải tại sao có những cặp song sinh có cùng hoàn cảnh sống, môi trường giáo dục nhưng lại có nhân cách khác nhau?

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG
Câu 1: Vẽ sơ đồ và giải thích chu trình nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng?
Câu 2: Phân tích chu trình nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng. Tại sao nói kết thúc một nghiên cứu này là mở đầu một nghiên cứu mới?
Câu 3: Phân tích và cho ví dụ cách đo lường trong nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (cụ thể là đo lường kiến thức, kỹ năng/hành vi và thái độ/cảm xúc)

TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH DẠY HỌC
Câu 1. Trình bày các nguyên tắc khi xây dựng nội dung môn học? Cho ví dụ minh họa.
Câu 2. Anh/chị hãy phân tích ý nghĩa của việc dạy học đối với sự phát triển nhận thức của học sinh?
Câu 3. Phân tích và trình bày mối quan hệ giữa các yếu tố tạo nên quá trình dạy học?           

TÂM LÝ VÀ GIAO TIẾP SƯ PHẠM
Câu 1: Phân tích các thành tố tâm lý của hoạt động dạy? Từ đó rút ra kết luận sư phạm cho bản thân trong dạy học?
Câu 2: Trình bày các nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt trong tâm lý con người? Cho ví dụ minh họa từng nguyên nhân?
Câu 3: Theo anh/chị giáo viên cần phải có những phẩm chất tâm lý nào để đảm bảo giao tiếp thành công?

MÔN ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC
Câu 1: Những khó khăn của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình dạy học? hướng khắc phục những khó khăn trên?
Câu 2: Vì sao phải đánh giá thông tin trên mạng Internet, Khi đánh giá thông tin trên internet cần dựa trên những tiêu chí nào?
Câu 3: Công nghệ thông tin có tác động như thế nào đến việc nâng cao chất lượng và đổi mới quá trình dạy – học?

Giới hạn ôn thi nghiệp vụ sư phạm khóa 23
3 (60%) 2 votes
Giới hạn ôn thi nghiệp vụ sư phạm khóa 23 update vào lúc: Tháng Sáu 13th, 2018 bởi VTE

Comments

comments