Tổng hợp các khóa học bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm hiện hành

NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

THÔNG TƯ BAN HÀNH
– Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05/04/2021 của BGDĐT.
– Ban hành kèm theo thông tư là chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học.

ĐỐI TƯỢNG HỌC
– Những người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học (Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Ngoại ngữ).
– Các tổ chức và cá nhân liên quan có nhu cầu bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

NỘI DUNG HỌC
– Ban hành kèm theo thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05/04/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
– Khối lượng chương trình: 35 tín chỉ bao gồm 31 tín chỉ bắt buộc và 4 tín chỉ tự chọn. Xem nội dung chi tiết tại đây

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ
– Phiếu đăng ký (theo mẫu)
– Bản sao bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp (có chứng thực)
– Bản sao CCCD/CMND (có chứng thực)
– 03 ảnh thẻ 3×4

THÔNG TIN VỀ KHÓA HỌC
– Học phí: 6.300.000đ (180.000đ/1TC)
– Khai giảng: Liên tục hàng tháng
– Thời gian học: Tối 2,4,6 hoặc Thứ Bảy + Chủ Nhật
– Hình thức học: Trực tuyến + trực tiếp
– Phần mềm học: Google Meet + Zoom
– Địa điểm học: Tại các cơ sở của Trung Tâm Đào Tạo VTE

NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN THCS, THPT

THÔNG TƯ BAN HÀNH
– Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05/04/2021 của BGDĐT.
– Ban hành kèm theo thông tư là chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông. Xem chi tiết thông tư tại đây

ĐỐI TƯỢNG HỌC
– Những người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với một trong các môn học của cấp THCS, cấp THPT có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS/ THPT
– Các tổ chức và cá nhân liên quan có nhu cầu bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

NỘI DUNG HỌC
– Ban hành kèm theo thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05/04/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
– Khối lượng chương trình: 34 tín chỉ bao gồm 32 tín chỉ bắt buộc và 2 tín chỉ tự chọn. Xem nội dung chi tiết tại đây

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ
– Phiếu đăng ký (theo mẫu)
– Bản sao bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp (có chứng thực)
– Bản sao CCCD/CMND (có chứng thực)
– 03 ảnh thẻ 3×4

THÔNG TIN VỀ KHÓA HỌC
– Học phí: 6.120.000đ (180.000đ/1TC)
– Khai giảng: Liên tục hàng tháng
– Thời gian học: Tối 2,4,6 hoặc Thứ Bảy + Chủ Nhật
– Hình thức học: Trực tuyến + trực tiếp
– Phần mềm học: Google Meet + Zoom
– Địa điểm học trực tiếp: Tại các cơ sở của Trung Tâm Đào Tạo VTE

NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

THÔNG TƯ BAN HÀNH
– Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên Đại học, Cao Đẳng ban hành theo thông tư số 12/2013/TT-BGD&ĐT ngày 12/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Với trình độ chuyên môn và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng viên này, người học có đủ điều kiện để giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng (hoặc một số cơ sở giáo dục khác)

ĐỐI TƯỢNG HỌC
– Là giảng viên các học viện, trường đại học cao đẳng nhưng chưa qua đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
– Những người có trình độ từ đại học trở lên, có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, có nguyện vọng trở thành giảng viên các trường đại học, cao đẳng.
– Những người có nguyện vọng trở thành giáo viên giảng dạy tại các trung tâm hoặc có nhu cầu mở trung tâm đào tạo giáo dục.

NỘI DUNG HỌC
– Tổng khối lượng kiến thức tối thiểu: 20 tín chỉ (15 tín chỉ bắt buộc và 5 tín chỉ tự chọn)
– Xem nội dung chương trình học chi tiết tại đây

Lưu ý: Theo hướng dẫn của Thông tư số 12/2013/TT-BGD&ĐT thì có thể miễn một số chuyên đề đối với các đối tượng đang tham gia giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học (Liên hệ trung tâm để được tư vấn chi tiết hơn)

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ
– Phiếu đăng ký học (Theo mẫu)
– Bản photo CMND/CCCD (công chứng)
– Bản photo bằng tốt nghiệp ĐH (bản công chứng)
– 03 ảnh 3 x 4cm

THÔNG TIN VỀ KHÓA HỌC
– Học phí: 3.000.000đ giảm còn 2.700.000đ (khi liên hệ trước qua điện thoại)
– Khai giảng: Liên tục hàng tháng
– Thời gian học: Tối 2,4,6 hoặc T7,CN
– Hình thức học: Trực tuyến hoặc trực tiếp
– Phần mềm học: Google Meet + Zoom
– Địa điểm học trực tiếp: Tại các cơ sở của Trung Tâm Đào Tạo VTE

 NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP (dạy nghề)

THÔNG TƯ BAN HÀNH
– Căn cứ theo Thông tư số 06/2022/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội.
– Ban hành kèm theo thông tư là chương trình “Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp”“Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp”.

ĐỐI TƯỢNG HỌC
– Nhà giáo dạy trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng thuộc đối tượng bồi dưỡng đạt chuẩn;
– Những người có nhu cầu trở thành nhà giáo dạy trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng.
– Người có nhu cầu dạy nghề tại trung tâm (dạy lái xe, pha chế, phun xăm, chăm sóc sắc đẹp…) hoặc muốn mở trung tâm đào tạo học viên.

MỤC TIÊU CỦA KHÓA HỌC
Học xong chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, người học có được những năng lực sau:
– Biên soạn được giáo án lý thuyết, thực hành, tích hợp;
– Tổ chức thực hiện được các giáo án lý thuyết, thực hành, tích hợp;
– Đánh giá được kết quả học tập của người học;
– Biết đánh giá bài giảng lý thuyết, thực hành, tích hợp;
– Quản lý học sinh – sinh viên, hồ sơ dạy học trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng theo đúng quy định.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
– Ban hành kèm theo thông tư số 38/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội
– Thời lượng: 160 giờ (Một giờ học lý thuyết là 45 phút; một giờ học thực hành, thảo luận là 60 phút; một giờ học tích hợp là 60 phút)
+ Lý thuyết: 50 giờ.
+ Thực hành, thảo luận, bài tập: 104 giờ.
+ Kiểm tra: 06 giờ.

THÔNG TIN VỀ KHÓA HỌC
– Học phí: 2.500.000đ
– Khai giảng: Liên tục hàng tháng
– Thời gian học: Tối 2,4,6 hoặc T7,CN
– Địa điểm học: Tại các cơ sở của Trung Tâm VTE

KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM MẦM NON

ĐỐI TƯỢNG
– Là các cá nhân có nhu cầu, tốt nghiệp THCS trở lên.
–  Là  người chuyên môn như: tiếng anh, âm nhạc, hội họa, dạy võ, dạy thể dục nhịp điệu, dạy kỹ năng sống… muốn trở thành giáo viên dạy các bộ môn trong trường mầm non.

NỘI DUNG HỌC
Bao gồm các chuyên đề:
– Tâm lý học mầm non
– Sinh lý trẻ mầm non
– Chăm sóc, vệ sinh và dinh dưỡng cho trẻ mầm non
– Giao tiếp sư phạm mầm non
– Hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non
– Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non
– Đánh giá trong giáo dục mầm non
– Thực tập tại cơ sở giáo dục mầm non

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ
– Bản photo CMND/CCCD (công chứng)
– Bản photo bằng tốt nghiệp THCS trở lên (bản công chứng)
– 02 ảnh 3 x 4cm

THÔNG TIN VỀ KHÓA HỌC
– Học phí:  3.000.000đ giảm còn 2.700.000đ
– Khai giảng: Liên tục hàng tháng
– Thời gian học: Tối 2,4,6 hoặc T7,CN
– Địa điểm học: Tại các cơ sở của Trung Tâm VTE (có khóa học Online)

THÔNG TIN LIÊN HỆ VÀ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỌC
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VTE – CÔNG TY CP GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT
• Email: dung.gdcnv@gmail.com
• Hotline: 0982.112.489 – 0938.550.052
• Zalo: 0938.550.052
• Trụ sở chính: 122/12E Tạ Uyên, Phường 4, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
• Chi nhánh 1: 10B Lưu Chí Hiếu, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. HCM
• Chi nhánh 2: 80 GS1, P. Đông Hòa, Tx Dĩ An, Bình Dương (Cách Big C Dĩ An 100m)
• Tại Đà Nẵng: 105 Lê Sát, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
• Tại các tỉnh: Tổ chức khi đủ số lượng đăng ký (Xin vui lòng liên hệ trung tâm)
Các đơn vị có nhu cầu đào tạo cho nhân viên, vui lòng liên hệ với Trung Tâm để nhận báo giá và sự hỗ trợ tốt nhất nhé!!!
Tổng hợp các khóa học bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm hiện hành update vào lúc: Tháng Chín 9th, 2022 bởi VTE